Silverbergets

Sibiriska katter

Hemlösa katter


Alla katter är lika värdefulla och behöver kärleksfulla och trygga hem.


Det finns ca 100 000 hemlösa katter i Sverige idag och varje år föds tusentals hemlösa ungar, som kommer få ett hårt och otryggt liv med köld, svält, skador och sjukdomar som inte behandlas, osv.


En okastrerad katthona som får gå fritt ute kan lätt få över 100 kattungar under sin livstid. Det är tyvärr inte stor chans att alla dessa ungar hittar trygga och kärleksfulla hem och där dessutom de nya ägarna känner till vikten av att kastrera sina katter.


Om du köper en kattunge vars föräldrar fått gå lösa och parat sig fritt bidrar du tyvärr indirekt till en fortsatt sådan verksamhet.  


Antalet hemlösa katter skulle minska succesivt om alla kattägare tog ansvar och kastrerade katter som inte går vidare i sund avel hos de raser som finns.


Om du inte vill köpa en raskatt så rekommenderar jag att adoptera en katt från något av alla katthem som finns runt om i landet, vilket det finns många fördelar med. Mer info finns på de olika katthemmens sidor.


I Västerås finns katthemmet Huskatten Västerås.